Nalezeni v září roku 2015 vyhození u kontejnerů v Přešticích. Po strastiplné cestě se konečně dostali ke mně. Dovezeni 20,9,2015 . Kastrace 10.5.2016